Czas – skarb dla tego, kto zna jego cenę. - przysłowie hiszpańskie

Linki